Negocio LATINO PLUS

Precios Privados de Negocios
(Oficinas, Salas de Espera, etc…)

$51.99/mes

Precio diario: $66.99 /mes*
Ahorras: $15/mes**
Negocio LATINO PLUS
Precios de Negocios Públicos
(Oficinas, Salas de Espera, etc…)

$71.99/mes

Precio Diario: $86.99/mes*
Ahorras: $15/mes**

Dish LATINO PLUS Lista de Canales

DishLATINO Plus Para Negocio Lista de Canales
NOMBRE DEL CANAL NUMERO DE CANAL ID DE ESTACIÓN HD
277 GAITH SD
219 ALIVE SD
131 AMC HD
839 ANT3 SD
167 AXS HD
825 AZTCA SD
823 BABY1 SD
824 BABY SD
9646 BEAUT SD
392 BEIN HD
873 BEINE HD
265 BVOVN SD
237 LAFF SD
175 BOOM SD
245 BUY! SD
4369 BYUTV SD
210 CSPAN SD
842 CRCOL SD
176 TOON HD
177 TOONW SD
848 CBBIS SD
832 CNTRO SD
884 CGTNE SD
279 CGTNN SD
267 CTN SD
865 CINEL SD
864 CSONY SD
859 CNNES SD
851 CUBAM sd
223 DEAL SD
845 DSCE SD
853 DSFAM SD
969 CD 20 SD
957 CD 8 SD
965 CD 16 SD
977 CD 28 SD
980 CD 31 SD
956 CD 7 SD
953 CD 4 SD
963 CD 14 SD
951 CD 2 SD
973 CD 24 SD
971 CD 22 SD
960 CD 11 SD
966 CD 17 SD
981 CD 32 SD
968 CD 19 SD
972 CD 23 SD
967 CD 18 SD
976 CD 27 SD
979 CD 30 SD
821 LMUSC SD
962 CD 13 SD
978 CD 29 SD
964 CD 15 SD
820 MJITO SD
952 CD 3 SD
970 CD 21 SD
959 CD 10 SD
950 CD 1 SD
954 CD 5 SD
958 CD 9 SD
974 CD 25 SD
961 CD 12 SD
975 CD 26 SD
955 CD 6 SD
819 VMARI SD
101 D101 SD
102 STDIO HD
174 DISXD SD
4870 ENLC SD
224 EPIC SD
854 ESPND HD
852 ESTRE SD
261 EWTN SD
134 EVINE SD
9642 FETV SD
855 FXDEP HD
4379 FSTV SD
164 FUSE HD
244 FUSN SD
273 GLVSN HD
229 GEMS SD
217 GRIT SD
850 HISTE SD
843 HITN SD
222 HSN SD
226 HSN2 SD
268 IMPCT SD
230 ICTV SD
259 INSP SD
227 JTV SD
252 JUST SD
264 KTV SD
4383 LINK SD
872 TR3S SD
286 NASA SD
861 NGMDO SD
838 UNVSO SD
841 NTEL SD
834 PSNES SD
471 ORDER SD
393 PRST SD
137 QVC SD
255 QVC2 SD
269 REAL SD
225 SALE SD
256 BIBLE SD
6073 SXM73 SD
6005 SXM05 SD
6006 SXM06 SD
6007 SXM07 SD
6008 SXM08 SD
6009 SXM09 SD
6033 SXM33 SD
6094 SXM94 SD
6036 SXM36 SD
6043 SXM43 SD
6070 SXM70 SD
6062 SXM62 SD
6038 SXM38 SD
6051 SXM51 SD
6095 SXM95 SD
6096 SXM96 SD
6053 SXM53 SD
6025 SXM25 SD
6026 SXM26 SD
6014 SXM14 SD
6027 SXM27 SD
6020 SXM20 SD
6052 SXM52 SD
6019 SXM19 SD
6065 SXM65 SD
6069 SXM69 SD
6041 SXM41 SD
6047 SXM47 SD
6039 SXM39 SD
6048 SXM48 SD
6044 SXM44 SD
6002 SXM02 SD
6029 SXM29 SD
6040 SXM40 SD
6034 SXM34 SD
6017 SXM17 SD
6074 SXM74 SD
6037 SXM37 SD
6072 SXM72 SD
6060 SXM60 SD
6022 SXM22 SD
6004 SXM04 SD
6010 SXM10 SD
6064 SXM64 SD
6058 SXM58 SD
6024 SXM24 SD
6067 SXM67 SD
6045 SXM45 SD
6071 SXM71 SD
6049 SXM49 SD
6068 SXM68 SD
6028 SXM28 SD
6054 SXM54 SD
6076 SXM76 SD
6016 SXM16 SD
6032 SXM32 SD
6023 SXM23 SD
6050 SXM50 SD
6046 SXM46 SD
6056 SXM56 SD
6042 SXM42 SD
6030 SXM30 SD
6063 SXM63 SD
6015 SXM15 SD
6021 SXM21 SD
6055 SXM55 SD
6013 SXM13 SD
6091 SXM91 SD
6066 SXM66 SD
6059 SXM59 SD
6035 SXM35 SD
6057 SXM57 SD
257 SBN SD
122 SYFY HD
835 TMNDO SD
836 TMDOW SD
9393 3ABN SD
260 TBN SD
856 TUDN HD
139 TBS HD
840 TVEI SD
271 UNIME SD
270 UNVSN HD
847 UFORO SD
828 UNVSW SD
837 TLNOV SD
105 USA HD
846 V-ME SD
246 VLCTY HDx
826 WAPAA SD
214 WEATH HD
128 WE HD
228 YOUTV SD
822 ZMNDO SD